Card image cap

Ninaunga mkono kwamba Wizara ya Elimu inapaswa kuwa na mtaala mpya na unaofaa kutumika wakati shule zinafunguliwa. Muda mwingi umepotea na wanafunzi kutokana na kufungwa kwa shule tangu mwaka jana. Kurudi shuleni na kuendelea kutoka mahali ambapo masomo yalisimama au kuweka mitihani kwa watu ambao hawajasoma kwa zaidi ya mwaka, haitawasaidia wanafunzi hata kidogo.
added by Anonymous 663 days ago 2    0

Wizara ya elimu inapaswa kurekebisha mtaala wa shule shule zinapofunguliwa.
9
0

Pamoja na likizo isiyo na mwisho ambayo Watoto wamepokea, itakuwa ngumu kwao kupata kutoka pale waliposimama, haswa wale ambao hawajaweza kupata vifaa vya elimu kwa marekebisho.
Kwa hivyo wizara ya elimu ingehitaji kweli kuangalia mitaala na kuona jinsi bora ya kurekebisha ili kufaidi watoto wote

How do you vote?

Card image cap